Publikationer

Jag ansvarig  för Nordöstra Skånes Fågelklubbs medlems tidning Spoven. Tidningen kommer ut med 4 nummer per år på drygt 50 sidor per nummer. Upplagan är 500 ex och delas ut till medlemmarna. Tidningen trycks på Mixiprint i fyrfärg. Äldre tidningar finns för nerladdning på http://spoven.com

Varje år ger Arkelstorp Scoutkår ut en evenemangskalender med evenemang för lokala företag och föreningar. Kalendern trycks upp i drygt 2500 ex och delas ut hushållen i området samt finns på turistbyråer och i affärer. Jag har designat kalendern och gjort den varje år sedan 2006. Årets kalender finns att ladda ner på http://eve.ascout.se

Alla publikationer görs i Adobe Indesign.